Introduktionsutbildning

Är det dags för övningskörning där hemma? Då måste du som handledare och elev båda gå en handledarkurs / introduktionsutbildning

För att bli godkänd handledare och få övningsköra tillsammans privat krävs att handledaren och eleven går en introduktionsutbildning / Handledarkurs 

Handledarkursen är sedan giltig i 5 år.  Ex: har du som handledare gått kursen inom 5 år så behöver du inte gå den igen med nästa elev.

Eller om du är elev, så är kursen giltig i 5 år för privat övningskörning. För att boka kurs skriv ditt namn och personnummer samt mobilnummer och önskat kursdatum i formuläret bredvid så återkommer vi till dig. Du kan skriva in fler personnummer i meddelande fältet.

Det finns kurser på dagtid, kvällstid och helg

Pris dagtid        450kr
Pris kvällstid    500kr
Pris Helg           600kr