Hur kan vi hjälpa dig?

Hej, jag heter Peter och är en av oss glada målare som utgår från Väddö. Kontakta oss för inspiration tips och råd. Om ni behöver hjälp med vissa delar i ert kommande projekt alternativt hela är vi flexibla. Här följer lite inspiration från vår färgleverantör Nordjö som är ett tryggt och bra skydd för både inom- och utomhus miljöer.

Peter_H_2020_helbild

ARBETSORDNING VID PROJEKT

Vi inleder med ett personligt möte där vi går igenom era önskemål. Utifrån detta levererar vi en offert med fast pris.

Vid projektstart är vår kontaktperson på plats för att gå igenom arbetet med de interna medarbetarna i det kommande projektet. Det gäller allt från väggar och tak till snickerier. Denna genomgång ligger till grund för en lyckad arbetsprocess.

Samma kontaktperson som tidigare besökt er kommer att leda arbetet från början till slut. Kommunikationen är extremt viktig för oss och kundens synpunkter värderas högt.

När arbetet är utfört inleder vi en intern besiktning (försyn) för att säkerställa hög kvalitet. Det följs av en efterbesiktning tillsammans med kunden. Att kunden är nöjd är viktigt för oss, det gör oss stolta.